萬春軒餅店

萬春軒餅店
6.萬春軒餅店01.JPG
清新脫俗、傳統在地的好滋味---萬春軒餅店『萬春軒餅店』位於中南街56號,創立自民國38年,是在地南港人最熟悉的傳統餅店。『萬春軒餅店』早期以賣饅頭和紅龜粿為主。早期在五、六十年代開採煤礦時期,中南街道上人來人往,門庭若市,光顧的客人以礦工及當時附近的軍人為主,後來則製作傳統糕餅,如狀元餅、紅片糕、米粿、發糕、傳統月餅、龜糕、糢糕等,也廣受好評。

    『萬春軒餅店』早期店址是在對面的中南街59號,民國60年代因祖產分割,遷於現址。中南街的前身是一條從研究院路彎過來的輕便道路,伴其蜿蜒而行的是一條小溪,周圍是稻田,而當年的中南街輕便道路便是緊靠著萬春軒店(56號)門口這邊興建,後來輕便路旁興建店屋,小溪因此被埋入地下。

    萬春軒餅店目前經營者陳永泉老闆,堅持傳統做法及實在用料,為樸實的老店保留著一股清新脫俗、傳統在地的好滋味。

 

參考資料:台北市文獻會解說員講義 「南港老街探訪」吳木通、吳黛珊 2001.6.30

                           http://ok100.myweb.hinet.net/nkstreet.htm   

dobsonz
smithio34ga134@yahoo.com
2020年10月19日 上午 01:27
UHmAe6 http://pills2sale.com/ levitra nizagara
dobsonz
smithio34ga134@yahoo.com
2020年10月19日 上午 01:27
UHmAe6 http://pills2sale.com/ levitra nizagara
dobson
dobsonsmithio34ga124@yahoo.com
2020年12月4日 上午 07:23
aF6jyh https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay
dobson
dobsonsmithio34ga124@yahoo.com
2020年12月4日 上午 07:23
aF6jyh https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay
Merziuziy
yefiht84797@serohitv.com
2021年6月29日 下午 02:35
Krtqgk https://xnxxx.web.fc2.com/ xnxx
Merziuziy
yefiht84797@serohitv.com
2021年6月29日 下午 02:35
Krtqgk https://xnxxx.web.fc2.com/ xnxx
Merziuziy
yefiht84797@serohitv.com
2021年6月29日 下午 05:20
soLMdh https://xnxxx.web.fc2.com/ xnxx
Merziuziy
yefiht84797@serohitv.com
2021年6月29日 下午 05:20
soLMdh https://xnxxx.web.fc2.com/ xnxx
johnansog
smithio34ga2s534@yahoo.com
2021年7月23日 上午 05:57
write my essays writemypaper.online
johnansog
smithio34ga2s534@yahoo.com
2021年7月23日 上午 05:57
write my essays writemypaper.online
johnansog
smithio34ga2s534@yahoo.com
2021年7月23日 上午 08:45
write my essays writemypaper.online
johnansog
smithio34ga2s534@yahoo.com
2021年7月23日 上午 08:45
write my essays writemypaper.online
johnanz
smithio34ga2s534@yahoo.com
2021年8月3日 下午 10:16
https://xvideoss.web.fc2.com/
johnanz
smithio34ga2s534@yahoo.com
2021年8月3日 下午 10:16
https://xvideoss.web.fc2.com/
johnanz
smithio34ga2s534@yahoo.com
2021年8月4日 上午 12:59
https://xvideoss.web.fc2.com/
johnanz
smithio34ga2s534@yahoo.com
2021年8月4日 上午 12:59
https://xvideoss.web.fc2.com/
周工
dffefeefs@126.com
2021年11月18日 上午 12:06
颠倒是非ww2.mathworks.cn/matlabcentral/profile/authors/24362830?s_tid=gn_comm
ww2.mathworks.cn/matlabcentral/profile/authors/24362863?s_tid=gn_comm
johnansaz
smithio34ga1134@yahoo.com
2022年4月18日 上午 04:34
http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms
johnansaz
smithio34ga1134@yahoo.com
2022年4月18日 上午 04:34
http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms
johnansaz
smithio34ga1134@yahoo.com
2022年4月18日 上午 05:38
http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms
johnansaz
smithio34ga1134@yahoo.com
2022年4月18日 上午 05:38
http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms